Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2012

comamoc
4708 5a76
Reposted fromrose-mary rose-mary viamaraskowa maraskowa
1470 9832
Reposted fromrazorblade razorblade viamaraskowa maraskowa
comamoc
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromKatSoul KatSoul vianiewazne niewazne
comamoc
9864 6b81
Reposted fromsoSad soSad viamaraskowa maraskowa
comamoc
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viamaraskowa maraskowa
comamoc
Reposted fromtoosadtocry toosadtocry viamaraskowa maraskowa
comamoc
Reposted fromtwice twice viamaraskowa maraskowa
comamoc
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viamaraskowa maraskowa
comamoc
7670 098d
Reposted fromhollowhd hollowhd viamaraskowa maraskowa

April 17 2012

comamoc
female orgasms for dummies
Reposted frommajkey majkey viamaraskowa maraskowa
comamoc
Prawdziwe koty są surwiwalistami. Doprowadziły tę umiejętność do rangi sztuki. Jakie inne zwierzę może liczyć na karmienie nie dlatego, że jest pożyteczne, że pilnuje domu albo śpiewa, ale dlatego, że kiedy się je karmi, to wygląda na zadowolone? I mruczy. Mruczenie jest bardzo ważne. Mruczenie wygrywa za każdym razem. (...) Mruczenie oznacza: Postaraj się, żebym był zadowolony, to i ja się postaram, żebyś ty był zadowolony.
— Terry Pratchett - Kot w stanie czystym
Reposted fromsaphirka saphirka viasavor savor
comamoc
1511 547b 500
Reposted fromcup-of-coffee cup-of-coffee viasavor savor
comamoc
2558 7ca2
Reposted frommovie-titanic movie-titanic viasavor savor

March 16 2012

comamoc
5749 d492 500
Reposted fromgodflesh godflesh viasavor savor

December 29 2011

comamoc
7022 6188
Reposted fromoopsiak oopsiak viamaraskowa maraskowa

December 28 2011

comamoc
wspolne spanie w jednym lozku jest czynnoscia duzo  bardziej intymna niz seks. bo wiesz, ze kogos mecza koszmary, ze mu glupio powieka drzy albo ze puszcza baki przez sen. i to jest bliskosc.
— Katarzyna Groniec, Wysokie Obcasy, 10 grudnia 2011.
Reposted fromtostaky tostaky viadestructives destructives

December 27 2011

comamoc
9554 f569 500
Reposted fromguitarist guitarist viaretaliate retaliate
comamoc
3266 5cc9
Reposted fromdisease disease viaretaliate retaliate

August 11 2011

7780 2770 500
Reposted fromcollahflowah collahflowah vianikotyna nikotyna
comamoc

wakacje jak wakacje spędzam na robieniu sobie krzywdy każdego dnia

                                                                            P.

Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl